انگلیسی پارسی 

لیست قیمت

قيمت محصولات نخ پشم

رديف

تاريخ

نوع محصول

نمره

قيمت4.5كيلوگرم (ريال)

دوره فروش

1

96/01/01

خارجي100%نیوزیلند

4و4.5

1,390,000

96/03/03 – 96/01/01

2

96/03/04

خارجي100%نیوزیلند

4و4.5

1,340,000

96/04/02– 96/03/04

3

96/04/03

خارجي100%نیوزیلند

4و4.5

1,290,000

96/05/01 – 96/04/03

4

96/05/02

خارجي100%نیوزیلند

4و4.5

1,240,000

96/05/02  -96/10/24

5

96/10/25

خارجي100%نیوزیلند

4و4.5

1,270,000

96/10/25  -96/11/15

6

96/11/16

خارجي100%نیوزیلند

4و4.5

1,340,000

96/11/16 - تا كنون

7

96/01/01

خارجي100%نیوزیلند

5و5.5

1,400,000

96/03/03 – 96/01/01

8

96/03/04

خارجي100%نیوزیلند

5و5.5

1,350,000

96/04/02– 96/03/04

9

96/04/03

خارجي100%نیوزیلند

5و5.5

1,300,000

96/05/01 – 96/04/03

10

96/05/02

خارجي100%نیوزیلند

5و5.5

1,250,000

96/05/02  -96/10/24

11

96/10/25

خارجي100%نیوزیلند

5و5.5

1,280,000

96/10/25  - 96/11/15 

12

96/11/16

خارجي100%نیوزیلند

5و5.5

1,350,000

96/11/16 - تا كنون

13

96/01/01

خارجي100%نیوزیلند

6

1,430,000

96/03/03 – 96/01/01

14

96/03/04

خارجي100%نیوزیلند

6

1,380,000

96/04/02– 96/03/04

15

96/04/03

خارجي100%نیوزیلند

6

1,330,000

96/05/01 – 96/04/03

16

96/05/02

خارجي100%نیوزیلند

6

1,280,000

96/05/02  -96/10/24

17

96/10/25

خارجي100%نیوزیلند

6

1,310,000

96/10/25  - 96/11/15

18

96/11/16

خارجي100%نیوزیلند

6

1,380,000

96/11/16  - تا كنون

19

96/01/01

خارجي100%نیوزیلند

6.5

---

96/03/03 – 96/01/01

20

96/03/04

خارجي100%نیوزیلند

6.5

1,400,000

96/04/02– 96/03/04

21

96/04/03

خارجي100%نیوزیلند

6.5

1,350,000

96/05/01 – 96/04/03

22

96/05/02

خارجي100%نیوزیلند

6.5

1,300,000

96/05/02  -96/10/24

23

96/10/25

خارجي100%نیوزیلند

6.5

1,330,000

96/10/25  - 96/11/15

24

96/11/16

خارجي100%نیوزیلند

6.5

1,400,000

96/11/16  - تا كنون

25

96/05/02

سفيد يك ايراني

4و4.5

775,000

تا كنون

26

96/05/02

سفيد يك ايراني

5و5.5

780,000

تا كنون

27

96/05/02

سفيد يك ايراني

7

830,000

تا كنون

28

96/05/02

سفيد بومي

4و4.5

675,000

تا كنون

29

96/05/02

سفيد بومي

5و5.5

680,000

تا كنون

30

96/05/02

سفيد بومي

7

730,000

تا كنون

31

96/05/02

سفيد دو ايراني

4و4.5

575,000

تا كنون

32

96/05/02

سفيد دو ايراني

5و5.5

580,000

تا كنون

33

96/05/02

سفيد دو ايراني

7

630,000

تا كنون

34

96/05/02

كبود

4و4.5

395,000

تا كنون

35

96/05/02

كبود

5و5.5

400,000

تا كنون

قيمت محصولات نخ 100% ويسكوز يك لا

رديف

تاریخ

نوع محصول

نمره

نوع ريسندگي

قيمت يك كيلوگرم (ريال)

دوره فروش

1

--

ويسكوز

20

اپن اند

121,000

قیمت قبل

1

96/11/19

ويسكوز

20

اپن اند

126,000

96/11/21  - تا كنون

2

--

ويسكوز

30

اپن اند

130,000

قیمت قبل

2

96/11/19

ويسكوز

30

اپن اند

135,000

96/11/21  - تا كنون

3

--

ويسكوز

30

جت

135,000

قیمت قبل

3

96/11/19

ويسكوز

30

جت

140,000

96/11/21  - تا كنون

  

اطلاعات تماس

  • نشانی : اصفهان - نجف آباد – ویلاشهر - شهرک صنعتی منتظریه - خیابان قادری - نبش فرعی دوم - پلاک 3
  •  تلفن: 42290294 -031
  •  فکس: 42290236 -031
  •  تلفن همراه: 09131197158
  • پست الکترونیک:

آدرس ما بروی نقشه